هانی مکث

 

Honey Max Fast Food

Honey Max Fast Food

اطلاعات شعبه هانی مکث:

کرج – هفت تیر – بلوار بلال – نبش خیابان 13آبان

   0263 270 58 58

   0263 223 10 92

   0263 420 30 40

تصاویر بیشتری از شعبه هانی مکث مجموعه فست فودهای عارف برگر را در زیر ببینید

سالن هانی مکث

سالن هانی مکث

اتاق بازی هانی مکث

اتاق بازی هانی مکث

طبق دوم هانی مکث

طبق دوم هانی مکث

شعبه عارف برگر
البرز، کرج، مهرویلا، دور میدان معلم
شعبه هانی برگر
البرز، کرج، عظيميه، ميدان اسبی، روبروی آتش نشانی، جنب كارنو
شعبه کـــارنـــو
البرز، کرج، میدان اسبی به طرف مهران، روبروی آتش نشانی، کارنو
شعبه هانی مکث
البرز، کرج، هفت تیر، بلوار بلال، نبش خیابان 13 آبان