هانی مکث

 

Honey Max Fast Food

Honey Max Fast Food

اطلاعات شعبه هانی مکث:

↵ ایران، البرز، کرج، هفت تیر، بلوار بلال، جنب بانک توسعه

→ +9826-32207687

→ +9826-32231092

تصاویر بیشتری از شعبه هانی مکث مجموعه فست فودهای عارف برگر را در زیر ببینید

سالن هانی مکث

سالن هانی مکث

اتاق بازی هانی مکث

اتاق بازی هانی مکث

طبق دوم هانی مکث

طبق دوم هانی مکث