کارنو

 

 

آدرس : میدان اسبی به طرف مهران – روبروی آتش نشانی – کارنو

0263-254 60 10

0263-254 60 20

0263-254 60 22

تصاویر بیشتری از شعبه کارنو مجموعه فست فودهای عارف برگر را در زیر ببینید

طبقه دوم کارنو

طبقه دوم کارنو

تهیه کارنو

تهیه کارنو

همکف کارنو

همکف کارنو

شعبه عارف برگر
البرز، کرج، مهرویلا، دور میدان معلم
شعبه هانی برگر
البرز، کرج، عظيميه، ميدان اسبی، روبروی آتش نشانی، جنب كارنو
شعبه کـــارنـــو
البرز، کرج، میدان اسبی به طرف مهران، روبروی آتش نشانی، کارنو
شعبه هانی مکث
البرز، کرج، هفت تیر، بلوار بلال، نبش خیابان 13 آبان