کارنو

 

Kaarno Fast Food

Kaarno Fast Food

اطلاعات شعبه کارنو:

↵ ایران، البرز، کرج، عظیمیه، میدان اسبی به طرف مهران روبروی آتشنشانی

→ +9826-

تصاویر بیشتری از شعبه کارنو مجموعه فست فودهای عارف برگر را در زیر ببینید

طبقه دوم کارنو

طبقه دوم کارنو

تهیه کارنو

تهیه کارنو

همکف کارنو

همکف کارنو